Facebook PixelCode

Polityka prywatności


I. Wprowadzenie

“Browar “Opillia” sp. z o.o. (“My”, “Nas”, “Nasz”) dąży do ochrony prywatności naszych użytkowników („Ty”, „Twoje”). Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informację dotyczące pobrania, wykorzystywania i ujawniania informacji pośrednictwem naszej Strony Internetowej https://opillia.com/ (Strona Internetowa) oraz wykres oferowanych przez Stronę Internetową usług i funkcji (łącznie zwane usługami). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część naszych Warunków Użytkowania, które regulują korzystanie ze Strony Internetowej i Usług.

Przestrzegamy wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujące wszystkie zarejestrowane firmy badawcze, a także wszelkich obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych respondentów.

II. Pobieranie informacji

Strona nie posiada stałego systemu logowania do konta i dlatego nie przechowuje na swoich serwerach żadnych danych osobowych oprócz samodzielnie wskazanych przez Ciebie. W szczególności możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych w celu rejestracji na Stronie Internetowej. Po wypełnieniu formularza do otrzymywania aktualności od “Browar “Opillia” sp. z o.o., a także formularza zwrotnego zamieszczonego na Stronie Internetowej, uznaje się, że odwiedzający wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i kontaktowych przez “Browar “Opillia” sp. z o.o. i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych na wskazaną skrzynkę pocztową. “Browar “Opillia” sp. z o.o. może przechowywać informacje o połączeniu, ruchu, dacie i godzinach pracy osoby odwiedzającej Stronę Internetową.

Możemy pobierać od Ciebie w tym między innymi następujące informacje:

 • Informacje rejestrowane, w tym adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny oraz strony lub funkcje Strony Internetowej lub Usług, do których posiadasz dostęp.
 • Informacje dotyczące współdziałania ze Stroną Internetową lub Usługami, jak na przykład przesłane przez Ciebie oceny lub opinie.
 • Informacje które nam przekazujesz pośrednictwem serwisu obsługi klienta, w tym opinie oraz zgłoszenia serwisowe.
 • Informacje demograficzne, w tym język, wiek, miejsce zamieszkania, informacje o zmianach w stylu życia w związku z wojną w Ukrainie, pracy, płci, wykształceniu, sytuacji finansowej, religii, stanie cywilnym itp.

W czasie działania Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies, które zapewniają obsługę funkcji bezpieczeństwa i ich uruchomienie. Pliki cookies umożliwiają także śledzenie naruszeń polityki prywatności i warunków korzystania z Serwisu przez osoby odwiedzające Stronę Internetową / ich urządzenia.

Pośrednictwem systemu Google Analytics oraz Facebook Pixel zbierane są statystyki dotyczące odwiedzin Strony Internetowej, takie jak odwiedzone strony, liczba odsłon, pobrane informacje, domeny dostawców Internetu oraz kraje pochodzenia osób odwiedzających, a także adresy stron internetowych odwiedzanych przed i po stronie internetowej itp. Żadna z tych czynności nie jest powiązana osobiście z odwiedzającym i jest mierzona wyłącznie zbiorczo. Dane osobowe osób odwiedzających mogą być przechowywane w ciągu 5 lat.

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej Strony Internetowej i interakcji z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i powtórek sesji w celu ulepszania i promowania naszych produktów/usług. Dane dotyczące użytkowania Strony Internetowej są gromadzone za pośrednictwem plików cookie naszych i stron trzecich oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto koprzystamy z tej informacji w celu optymalizacji Strony Internetowej, ochrony przed oszustwami i reklamą. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź kartę Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

III. Posługiwanie się informacjami

Posługujemy się pobranymi informacjami w celu:

 • Udostępniania, wsparcia i ulepszania Strony Internetowej i Usług.
 • Spersonalizowania Twojego doświadczenia i dopasowania do Twoich potrzeb indywidualnych.
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące obsługi klienta.
 • Wysyłanie Tobie powiadomień, aktualizacji i innej komunikacji związanej z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej i Usług.
 • Doskonalenie naszych działań marketingowych i reklamowych.
 • Analizy korzystania ze Strony Internetowej i Usług, doskonalenie zawartości i funkcjonalności Strony Internetowej i Usług.
 • Wykrywanie i zapobieganie nieuczciwym transakcjom i innym nielegalnym działaniom.
 • Tworzenie danych statystycznych i prowadzenie badań w oparciu o informacje zebrane od naszych respondentów.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i Warunkami Użytkowania oznacza Twoją świadomą zgodę na otrzymywanie powiadomień, aktualizacji i innych komunikatów związanych z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej i Usług.

IV. Wymiana informacji

Możemy przekazywać pobrane informacje stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Dostawcom usług, kontrahentom lub innym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu.
 • W celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak udzielenie odpowiedzi na wezwanie do sądu lub nakaz sądowy.
 • W celu spełnienia lub stosowania naszych Warunków i innych umów.
 • W celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa oraz praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.

V. Przekazanie danych za granicę

Ponieważ “Browar “Opillia” sp. z o.o. jest spółką zlokalizowaną w Ukrainie i może posiadać serwery na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dane osobowe gromadzone przez “Browar “Opillia” sp. z o.o. mogą być przesyłane i przetwarzane za granicą, w tym między innymi, do i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Korzystając ze Strony Internetowej i Usług wyrażasz zgodę na takie przesyłanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.

VI. Bezpieczeństwo informacji

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby chronić informacje o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Jednakże żadne przekazywanie drogą Internetową nie jest całkowicie bezpieczne i wolne od błędów, a korzystanie ze Strony Internetowej i Usług odbywa się na własne ryzyko.

VII. Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia działania Strony Internetowej i Usług, a także wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i zapewnienia wdrożenia naszych umów.

VIII. Twoje prawa

Jeżeli przebywasz na terenie Unii Europejskiej przysługują Ci określone prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dotyczące Twoich danych osobowych, w tym prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych,
 • Skorygowania nieścisłości w Twoich danych osobowych,
 • Usuwania danych osobowych w pewnych okolicznościach,
 • Ograniczenia lub sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Żądania uzyskania kopii Twoich danych osobowych w postaci powszechnie używanej formy elektronicznej,
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Jeżeli przebywasz w Ukrainie, przysługują Ci określone prawa wynikające z ukraińskiego prawa dotyczące danych osobowych, w tym prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych, przetwarzanych przez naszą firmę,
 • Korygowania lub usuwania Twoich danych osobowych jeżeli są nieścisłe lub przetważane wbrew ustawodawstwu,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach,
 • Uzyskania Twoich danych osobowych w postaci ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi danych,
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego Ukrainy, jeżeli uważasz, że Twoje prawa zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy dotyczącym ochrony danych zostały naruszone.

IX. Dostęp do informacji i kontrola nad nimi

Strona Internetowa może zawierać łącza do innych stron. Odsyłacze te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i pomagają nam w jak najpełniejszym ujawnieniu informacji lub zilustrowaniu zamieszczonego materiału. Fakt, że udostępniamy link do zewnętrznego zasobu, nie oznacza, że w pełni popieramy wyrażone tam stanowiska lub pomysły, ani nie gwarantujemy dokładności zamieszczonych tam informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość tych stron internetowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki, możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: marketing@opillia.com

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je, poprawić lub usunąć, kontaktując się z nami pod adresem marketing@opillia.com . Możesz także zrezygnować z otrzymywania przyszłych komunikatów marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w komunikatach od nas.

X. RODO oraz przepisy ustawodawstwa ukraińskiego dotyczące danych osobowych

Jeżeli przebywasz na terenie Unii Europejskiej (UE) przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Jeśli znajdujesz się w Ukrainie, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy dotyczącym danych osobowych. W każdym przypadku masz prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawy lub usunięcia; ograniczenia lub odmowy przetwarzania Twoich danych osobowych; zażądania kopii Twoich danych osobowych w powszechnie używanej postaci elektronicznej; wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące ustawodawstwo.

XI. Wprowadzenie zmian do niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności, a ważna i aktualna wersja zawsze będzie publikowana na Stronie Internetowej. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, poinformujemy Ciebie drogą elektroniczną lub przez powiadomienie na Stronie Internetowej.

XII. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma “BROWAR “OPILLIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy pod numerem 37977562, której siedziba położona jest pod adresem: ulica Biłecka, dom 33, miasto Tarnopol, obwód tarnopolski 46003, Ukraina, (w części dalszej “Browar “Opillia” sp. z o. o.). Głównym celem przetwarzania danych przez “Browar “Opillia” sp. z o. o. jest zapewnienie wymiany informacji, relacji w zakresie reklamy i komunikacji zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, „O informacjach”, „O reklamie”, „O telekomunikacji”, „O przedsiębiorczości”, „O ochronie informacji w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych”, НД ТЗІ 2.5-010-03 „Wymagania dotyczące ochrony informacji stron internetowych przed nieuprawnionym dostępem”.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski, niezrealizowane dochody, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody poniesione przez osoby odwiedzające Stronę Internetową, jeżeli miały one miejsce podczas korzystania ze Strony Internetowej. Osoba odwiedzająca Stronę Internetową korzysta z nej na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ani “Browar “Opillia” sp. z o. o., ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub konserwację Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody, które mogły zostać spowodowane lub które zostały spowodowane w wyniku dostępu osoby do Strony Internetowej, korzystania z niej lub liczenia na nią, nawet jeśli odwiedzający został poinformowany o możliwości powstania takich szkód i strat.

Nie gwarantujemy i nie twierdzimy, że korzystanie z materiałów udostępnionych na Stronie Internetowej nie zaszkodzi interesom osób trzecich. Wszelkie prawa do treści Strony Internetowej należą do “Browar “Opillia” sp. z o. o. lub są wykorzystywane za zgodą posiadaczy praw. Niniejsza Strona Internetowa w całości oraz jej poszczególne elementy podlegają ochronie Ustawy Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, innych ustaw obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy i umów międzynarodowych.

Osobom odwiedzającym Stronę Internetową nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, korzystać ani ponownie wykorzystywać żadnych informacji ze Strony Internetowej do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej na to zgody Znaku Towarowego Opillia. Osoby odwiedzające muszą przestrzegać wszystkich praw autorskich oraz informacji o własności pobranych i/lub skopiowanych materiałów.

XIII. Dane do korespondencji

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem: Ukraina, 46003, obwód tarnopolski, miasto Tarnopol, ul. Biłecka, budynek 33. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 8 stycznia 2024 r.18+
Masz ukończone 18 lat?
NADMIERNE SPOŻYCIE ALKOHOLU JEST ZŁE DLA TWOJEGO ZDROWIA